door: D. Vos

Inleiding: Om tot een historisch overzicht te komen van de familie Oerlemans en hun industriële activiteiten rond Labbegat, is het moeilijk om het juiste vertrekpunt te vinden. Daarom ben ik aan de “achterkant" begonnen met mijn onderzoek en heb ik contact gezocht met de laatste Oerlemans die als directeur verbonden was aan Adr. Oerlemans & Zonen's Handel in Hout en Bouwmaterialen B.V., te weten de heer J.W. (Jan) Oerlemans. Ik ben hem zeer erkentelijk voor alle informatie die hij mij beschikbaar heeft gesteld.