Van karrenspoor tot Maasroute

Beschrijving

'Van karrenspoor tot Maasroute’ door Gien van Wijk

HetVan karrenspoor tot Maasroute is ongeveer 50 jaar geleden dat De Maasroute officieel geopend werd. Maar daar vóór waren er natuurlijk al verbindingswegen tussen de handelssteden ’s Hertogenbosch en Geertruidenberg. Dat zal niet meer geweest zijn dan een karrenspoor. In 1421 werd dit wegennet door een watervloed weg-gevaagd. Rond 1550 kwam daar de Langstraatse Zeedijk voor in de plaats. In Sprang-Capelle kreeg die dijk de naam Winterdijk. Na 1930 werd de roep om een nieuwe verkeerssnelweg steeds luider.

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor enige vertraging. Maar in 1960 kwam het er toch van. Er wer-den plannen gemaakt voor een autoweg, eerst tweebaans en later vierbaans. In 1969 werd De Maasroute in gebruik genomen. Deze weg die iedereen bijna dagelijks gebruikt, heeft een lange geschiedenis. En die geschiedenis wordt door Gien van Wijk in deze lezing gepresenteerd.