Educatie

Afzetten Een elzenheg afhakken of zagen waarbij het onderste stuk van de stam blijft staan en weer uit kan lopen. Agrariërs Mensen die hun brood verdienen met het houden van vee, b.v koeien of scha-pen of met het verbouwen van landbouwproducten b.v. bieten, granen of aardappels. Wij noemen deze mensen boeren. Maar ook de tuinders en de fruittelers horen thuis in de agrarische sector.