Dit proefschrift is opgenomen in de Tilburg University Research Portal. Een archeologisch perspectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant.

Deze studie is gebaseerd op een archeologische dataset die tussen 1892 en 2010 werd bijeengebracht en die tot nu toe nog niet in onderlinge samenhang is bestudeerd. Doel is het beschrijven van de ontwikkeling van de landschappen van de Langstraat en het aangrenzende zandgebied vanuit ruimtelijk-fysiek en sociaaleconomisch perspectief op basis van deze archeologische gegevens.
Om over deze landschappelijke ontwikkelingen zinvolle uitspraken te kunnen doen, is het van belang aan te sluiten bij het tot op heden vooral historisch-geografische debat over de bewoningsgeschiedenis van de Langstraat. Door dit debat als uitgangspunt te nemen en de bevindingen hiervan te confronteren en te verrijken met de archeologische data kunnen niet alleen eerdere veronderstellingen worden getoetst, maar kan ook de bredere vraag naar de landschapsontwikkeling in archeologisch perspectief worden beantwoord. Met behulp van de landschapsbiografie zoals voorgestaan door Olwig en Kolen (zie hoofdstuk 2) worden de archeologische data opgetild van vindplaatsniveau naar een hoger abstractieniveau.