Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar vierde lezing van het jaar. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het cultureel centrum ‘Zidewinde’, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.
secco CustomWat is de hervormde kerk van Sprang toch een markant gebouw! Maar niet alleen van de buitenkant is het bijzonder en opvallend. Binnen is er ook heel wat moois te zien.
1566 is het jaar van de Beeldenstorm, waarbij hervormers zoals de calvinisten vele kerken bestormden. Sculpturen werden kapotgeslagen, relieken werden vernield en muurschilderingen werden afgebikt of van een kalklaag voorzien. Er is veel verloren gegaan uit de periode voor de Beeldenstorm en wat is overgebleven bevindt zich vaak in musea. Ook de vijftiende-eeuwse muurschilderingen in de Hervormde Kerk van Sprang-Capelle zijn na de Beeldenstorm onder een laag kalk bedekt. Wat is er nog over van de laatmiddeleeuwse schatten uit de kerk van Sprang?
Na de Tweede Wereldoorlog zijn tijdens een restauratie tussen 1954 en 1956 per toeval de muurschilderingen weer ontdekt bij het wegbikken van de verouderde kalklaag. Vermoedelijk waren er toen al enkele muurschilderingen verloren gegaan. Wat overbleef zijn een zestal heiligen op de pijlers van het schip en een afbeelding van Christus omringd door de Arma Christi in het zuidelijke transept.
 
Ongeveer zestig jaar later, in 2016, zijn de schilderingen weer gerestaureerd. De schilderingen, die op de droge kalk zijn aangebracht, begonnen langzaam van de muur af te bladderen. Waarom al deze moeite voor schilderingen, die zo kwetsbaar zijn? De Monumentenzorg heeft aangegeven dat ze zeer bijzonder zijn. Maar wat is er afgebeeld en wat valt er te zeggen over de datering?
 
Lucinda Timmermans CustomLucinda Timmermans, junior conservator bij het Rijksmuseum, neemt u mee op een reis door de geschiedenis en langs de schilderingen. Zij is oud inwoner van Sprang-Capelle. Ze zal u meer vertellen over wat er te zien is, wat de functie was en hoe bijzonder ze zijn. Lucinda werkt momenteel mee aan een tentoonstelling over Pieter Bruegel de Oude bij het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Eerder werkte zij mee aan de tentoonstelling ‘Van Bosch tot Bruegel’ bij Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam en aan een digitale presentatie over bouwmeester Alart du Hameel in het Sint-Jansmuseum te ’s-Hertogenbosch.

De lezing is gratis voor de leden van de heemkundevereniging.
De entreeprijs voor niet-leden en niet-donateurs is € 4,00; graag aan de ingang van de zaal te betalen aan de penningmeester.