Onder de kalk bewaard.
Vijftiende-eeuwse secco’s in de kerk van Sprang.

In de kerk van Sprang-Capelle zijn tijdens een restauratie tussen 1954 en 1956 per toeval enkele vijftiende-eeuwse muurschilderingen ontdekt bij het wegbikken
van de verouderde kalklaag. Vermoedelijk waren er toen al enkele verloren gegaan.
Wat overbleef zijn een zestal heiligen op de pijlers van het schip en een
afbeelding van Christus omringd door de Arma Christi in het zuidelijke transept. Ruim een halve eeuw later is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar deze
schilderingen, hoewel de Monumentenzorg heeft aangegeven dat ze zeer bijzonder zijn.
Wat is er afgebeeld en valt er meer te zeggen over de datering?

Madoc - Onder de kalk bewaard