Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Archeologie is een beetje een ondergeschoven kindje in onze verenging. Maar daar komt verandering in. In april 2018 organiseren de drie heemkundeverenigingen uit de gemeente Waalwijk een grote archeologie tentoonstelling in het Huis van Waalwijk. Het wordt een tentoonstelling die de geschiedenis vertelt van de oorspronkelijke dorpjes en nederzettingen die sinds 1996 samen de gemeente Waalwijk vormen.

Dit proefschrift is opgenomen in de Tilburg University Research Portal. Een archeologisch perspectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaar programma 2017

Zie onze agenda