Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Aankoop Groene Kruis gebouw aan de Julianalaan 5.

Als u dit leest, is de aankoop van het pand Julianalaan 5 een feit. Het heeft even geduurd voordat alle partijen het eens waren. Maar nu zijn de bestemmingswijzigingen erdoor en mogen we zelf het pand aan de Schoolstraat verkopen. Hierdoor is er een goede financiële- en operationele basis gelegd voor de vereniging in het “nieuwe” pand.

De Loonsche turfvaart; veen en turf in een veranderend landschap

Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar vierde lezing van het jaar. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het Zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2018

Zie onze agenda