Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Maandagavond 12 maart nam de Heemkundevereniging Sprang-Capelle in Zalencentrum Zidewinde afscheid van Johan Rosenbrand. Hierbij werden de verdiensten van Johan over het voetlicht gebracht.

Opgegraven verleden gemeente Waalwijk

In Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik wordt door de heemkundekringen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de archeologietentoonstelling die van 14 t/m 22 april aanstaande plaatsvindt in het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis) aan het Raadhuisplein te Waalwijk.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaar programma 2017

Zie onze agenda