Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Op woensdag 30 januari 2019 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar eerste lezing van het jaar. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het Zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.

De Heemkundevereniging Sprang-Capelle geeft aandacht aan het verleden, maar ook aan het heden en de toekomst van Sprang-Capelle. Haar jaarprogramma bevat naast lezingen en excursies ook de uitgave van een heemkundig tijdschrift: het ‘Bruggeske’.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2019

Zie onze agenda