Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

De heemkundevereniging was aangenaam verrast toen Tim den Besten van de Rabobank de cheque van de clubkasactie kwam overhandigen aan onze vereniging.

Het bestuur is blij u te kunnen berichten dat vrijdag 12 oktober jl. de transportakte van het pand Julianalaan 5 te Sprang-Capelle is ondertekend door onze voorzitter en secretaris ten overstaan van kandidaat-notaris mr. F.J. van Lintel op het mooie notariskantoor aan de Raadhuisstraat 64.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2018 - 2019

Zie onze agenda