Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Zaterdag 5 oktober nam de Heemkundevereniging Sprang-Capelle, onder grote belangstelling, haar nieuwe onderkomen in gebruik.

De heemkundevereniging Sprang-Capelle was aangenaam verrast toen Els Kuijsten van de Rabobank de cheque van de clubkasactie kwam overhandigen aan onze vereniging.

www.heemkundesprangcapelle.nl is een belangrijk informatiekanaal van de vereniging. Als webmaster zit jij achter de knoppen van de website.

Iedere donderdagmiddag is ons Nieuwe Huis geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2019

Zie onze agenda