Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Gedurende de zomermaanden kunt u wekelijks in weekblad Waalwijk een artikel lezen van de Heemkundevereniging Sprang-Capelle.

Voor het eerst zijn de oorlogsjaren en bevrijding van Sprang-Capelle belicht vanuit herinneringen van de mensen die erbij waren, met interviews en Verhalen uit oorlogstijd Sprang-Capelle met herinneringen van ooggetuigen
Waalwijk, Heusden e.o.
 

De heemkundevereniging Sprang-Capelle brengt een boek uit met ooggetuigenverslagen van de tweede wereldoorlog in Sprang-Capelle.

Religieuze grens Kaatsheuvel/Sprang Capelle een hoofdrolspeler.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2020

Zie onze agenda