Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Agenda Buitengewone Algemene Leden Vergadering op maandag 29 januari 2018
in het Cultureel Zidewinde te Sprang-Capelle om 19:15 uur.
Aangaande de aankoop van het Groene Kruis gebouw.

Op maandag 29 januari 2017 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar eerste lezing van het nieuwe jaar. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het cultureel centrum ‘Zidewinde’, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.

De lezing over de Natuur in de Biesbosch gaat 11 dececember 2017 NIET door vanwege het slechte weer.
De lezing wordt nu gehouden op dinsdag 13 februari 2018!!!!!

Op maandag 11 december 2017 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar vijfde en tevens laatste lezing van het jaar. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het cultureel centrum ‘Zidewinde’, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaar programma 2017

Zie onze agenda