Publicaties van studies, wetenswaardigheden, enz. betreffende de geschiedenis van onze plaats en onze
streek, zijn zeer welkom. Zij kunnen worden ingezonden aan de voorzitter van de redactie, De redactie
behoudt zich het recht voor artikelen, die inbreuk maken op de persoonlijke levensfeer of discriminerende
tendensen bevatten, te weigeren of op onderdelen te herschrijven.