DE SPRANGSE KERKTOREN IN DE SEINKETEN
PARIJS-AMSTERDAM IN DE NAPOLEONTISCHE TIJD


dec 1998 02Na de Franse revolutie in 1789 kwam nog tijdens •'het Schrikbewind" (la Terreur) van Robespierre c.s. in 1794 een primitieve "telegraafverbinding", een seinketen, van Parijs naar Li 11e (Rijsel1 tot stand.
Wanneer in de Napoleontische tijd ons land van 1810-1813 bij Frankrijk is ingelijfd, wordt op bevel van keizer Napoleon Bonaparte deze seinketen, die m 1803 al was doorgetrokken naar Brussel en in 1810 verlengd naar Antwerpen en Vlissingen, vervolgens verder doorgetrokken naar Amsterdam. Daarbij werd gebruik gemaakt van de kerktorens, waarvan de spitsen op last van de Fransen werden verwijderd. De kerktorens van o.a. Dongen, Sprang en Heusden maakten deel uit van die seinketen en dientengevolge werden ook de spitsen van deze torens afgeknot. Hierna zijn beelden van die afgeknotte torenspitsen opgenomen, die mij bereidwillig ter beschikking werden gesteld door de heer H. Timmermans Jr., alhier.Later is, nadat dit seintoestel op de Sprangse toren was verwijderd, daarop een kleinere nieuwe spits geplaatst met afzonderlijke kapjes op de hoekberen. De ingreep van 1811 is daardoor nog aan de torenspits te zien. De ingreep van 1811 is nog aan de Sprangse torenspits te zien. zie FOTO
Hoe werden echter de seinen overgebracht er. wat voor soort seinen waren dat? Dat vindt U haarfijn beschreven in het hieronder volgende interessante artikel van de heer Peter Denters, getiteld "In de lucht geschreven" "De optische telegraaf van Claude Chappe", hetwelk wij overgenomen hebben uit het tijdschrift "Vitrine", nummer 4 van 1992. De schrijver, de heer Peter Denters, heeft ons daartoe toestemming verleend, waarvoor wij hem heel hartelijk dank zeggen
M. van Prooijen


dec 1998 03

Een fantasietekening van de afgeknotte torenspits met Chappe-telegraaf te Sprang. Het gat in de toren ontstond in 1612 door instorting van een deel van de muur als gevolg van veen onder de muur. Het provisorisch gedichte gat werd eerst in 1911 definitief hersteld.

dec 1998 04

De kerk te Dongen met de afgeknotte torenspits 

dec 1998 05

De Hervormde Kerk te Heusden met afgeknotte torenspits