VERENIGINGSNIEUWS
De Foto- en Dia werkgroep

In het vorige nummer van "Bruggeske" (1998-1) is geschreven over een nieuw doel van onze vereniging en de oprichting van een nieuwe Foto- en Diawerkgroep ter realisering van die doelstelling.
Ik schreef toen dat de doelstelling van deze werkgroep tweeërlei is:
-1.Vastleggen hoe het Sprang-Capelle van 1998, zoals het nu is, er uit ziet, zodat latere generaties zich daarvan een beeld kunnen vormen. Want door de toekomstige nieuwe moderne woonwijk "Landgoed Driessen" met ± 2500 woningen, zodirect tegen de Kerkstraat, de Van der Duinstraat en de Raadhuisstraat aangeplakt, zal Sprang- Capelle een ander dorp gaan worden. Afgezien daarvan zullen de oude wijken ook door nieuwbouw enz. wijzigingen ondergaan. Dat blijft steeds doorgaan. Die zich steeds wijzigende dorpsgezichten moeten vastgelegdworden voor hen, die na ons komen;
-2.Het maken en bijhouden van een dorpsjournaal. Het is ons voornemen om allerlei gebeurtenissen in ons dorpsleven, zowel die, welke de collectiviteit van onze inwoners betreffen als die, welke zich in het privéleven voordoen, op de gevoelige plaat vast te leggen. Zo'n dorpsjournaal moet een beeld geven hoe wij samen en individueel in deze tijd leven en wat ons wedervaart.

Te denken valt aan:
-Jubilea van en bij scholen, verenigingen en bedrijven.
-Vestigingen van nieuwe winkels, bedrijven enz.
-Historische gebouwen of bomen, die worden gerestaureerd, gesloopt of gerooid.
-Gerenoveerde straten, bijv., de Julianalaan.
-Straatvernauwingen, zoals nu in de Raadhuisstraat, die levensgevaarlijk zijn.
-Veranderingen in verkeerssituaties.
-Uw vertegenwoordigers in de politiek.
-Hondenpoep-acties en andere acties.
-De bijeenkomsten van de burgemeester met echtparen, die 50 jaar getrouwd zijn.
-Uitvoeringen van verenigingen op elk gebied.
-Feesten, belangrijke sportwedstrijden of manifestaties.
-Bijzondere vergaderingen van de raad of raadscommissies.
-Koninklijke onderscheidingen.
-1ste Paal van belangrijke gebouwen.
-Openingen van gebouwen, winkels, wegen enz.
-Het verblijf in verzorgingstehuizen enz. enz.

De bedoeling is zo'n journaal ook regelmatig aan het publiek te vertonen.
Maar om dit te kunnen doen, moeten we ook tijdig op de hoogte zijn van allerlei gebeurtenissen. Daarom deze dringende vraag: Wilt U er aan meewerken om ons van allerlei belangrijke feiten en gebeurtenissen tijdig in kennis te stellen? Alles hangt af van de medewerking van onze leden maar ook van het grote publiek, onze inwoners.
En denkt U niet te geringschattend over wat er in Uw leven, in Uw zaak, in Uw vereniging {kampioenschappen, promoties, jubilea enz.) voorvalt. Alles is belangrijk om een beeld te krijgen van ons dorp en zijn inwoners op de grens van twee eeuwen en in de volgende eeuw.
Wilt U helpen ons Journaal tot een succes te maken?
De werkgroep doet daarvoor zijn uiterste best en is daarvoor in het bezit van de meest moderne apparatuur, zoals digitaal camera, computer (om de beelden vast te leggen), scanner, printer enz. U kunt op hen rekenen. Zij en wij rekenen op U. Maar ook vragen wij U mee te doen aan deze Foto- en Dia werkgroep. Daar zijn nog veel medewerkers voor nodig. Zeker wanneer het werk van die Werkgroep en de resultaten daarvan in brede kringen bekendheid krijgen, dan zal het publiek zich meer en meer tot de Werkgroep wenden.

HEEMKUNDE VERENIGING SPRANG-Capelle E.O

Wij gaan digitaal fotograferen
En willen dus proberen
Om onze werkgroep drastisch te Vermeeren.
Om zo te komen tot een geheel

Wij werken tot nu toe alleen met heren.
Maar misschien zijn er ook dames, die het willen proberen.
Wij fotograferen, scannen en printen het dan uit,
Alles via onze computer; Ja. we gaan steeds vooruit.

Ook maken wijJournaals van evenementen,
van alles wat in Sprang-Capelle gebeurt.
In huizen, gebouwen, pleinen of tenten.

Wij hopen dat u ook interesse toont.
Als u in Sprang-Capelle of omgeving woont.
Aanmelden! kunt u op de 1ste Donderdag van de maand,
’s avonds in ONS HUIS, daar werken wij dan.
zowel pratend, zittend of staand.
Vanaf half acht zijn wij daar paraat.
Om u te vertellen hoe het een en ander gaat.

Wij hopen dat u ook komt kijken. FOTO ons Huis
Om ONZE werkgroep te verrijken.

Groeten werkgroep fotografie.
Louis van Zutphen