Schrevel, Van Ravenschot, Van Steenhuys

I    Willem Schrevel, +1441 1)
     Koop ¼ deel van het latere Capelle, belening 1414.
     Verkreeg in 1424 nog ¼
x N.N.
Kinderen:

     1 Adriaan => II.

II   Adriaan Schrevel, thesaurier wonende te Brugge, zoon van Willem Schrevel (I) en N.N.
     1441 Belening met deel van Capelle.

          1469 Deel van Odilia van der Merwede
         erbij.

          1473 Deel van Tielman Oem van Wijngaarden        erbij,      die dit in 1463 verkregen had
         van zijn vader Godschalk Oem van                   Wijngaarden en deze had het op zijn
         beurt verkregen in 1442 bij overgif-
         te van jacob Tack

     x Perinen N.
Kinderen:
     1    Beatrix => III.

          2    Ysabel wonende te Brugge, + om-              streeks 1479,     gehuwd met Dr. Roe-
         lands, wonende te Brugge
         1476 Belening met deel van Capelle
         na overlijden van haar vader.

III  Beatrix/Barbara Schrevel, wonende te Brugge,
+ + 1485, dochter van Adriaan Schrevel (II) en Perinen N..
     1479 Belening met deel van Capelle na      overlijden van Isabel.
x Jacob van Ravenschot, schepen van de Gedele 1434 en voorschepen 1448, wonende te Gent, zoon van Jacob van Ravenschot (herenkiezer 1432, schepen van de Gedele 1434, voorschepen 1437, schepen van de keure 1450, 1454, voorschepen van de Keure 1460, 1467 en erfelijk notaris van de Vier Ambachten) en Josyne Vilain.
Kinderen:
1    Jan => IV.
2    Agnes, gehuwd met Cornelis van den
     Broecke
3    Jacob, gehuwd met Else van Meerbeke, dochter van Peter, rekenmeester van
     Brabant

IV   Jan van Ravenschot, zoon van Jacob van Ravenschot (schepen van de Gedele 1434 en voorschepen 1448) en Beatrix Schrevel (III).
X 1458 met Antoinette van Furnes
Kinderen:
1    Adriaan => V.
2    Adolf, + Nancy omstreeks 1489
     1485 Belening met deel van 's Grevelduin
     na overlijden van zijn grootmoeder

V    Adriaan van Ravenschot, + 5.11.1508
zoon van Jan van Ravenschot (IV) en Antoinette van Furnes.
     1489 Belening met deel 's Grevelduin na dood van zijn broer Adolf
x Aleida van de Velde, dochter van Jan van de Velde en Aleyde Hugensdr. Van Wijck?
Kinderen:

     1    Jan, * 10.8.1501, => VI

     2    10.

VI   Jan van Ravenschot, schepen Den Bosch 1521, 1544, *10.8.1501, + 2.9.1552, wonende te St. Michielsgestel, zoon van Adriaan van Ravenschot (V) en Aleida van de Velde.
     1509 Belening met 's Grevelduin (deel
     Capelle, Waspik). Beleend met kasteel
     Ruwenberg te St. Michielsgestel
     23-03-1527, na overdracht koop door
     Nicolaas van Beeck. Het was leenroerig
     aan de heren van Oud-Herlaer.

     X Agnes van Eynthouts, wonende te St.
     Michielsgesteld, + + 1558, dochter van
     Arnd van Euynthouts en Sophie van
     Bruheze.
Kinderen:
1    Anna, non, wonende te Waalwijk.
2    Margaretha, non Brigittinessen Coudewater
     bij 's-Hertogenbosch en 1566
     (Beeldenstorm) te Den Bosch.
3    Barbara, + vóór 24.2.1574
     x Rosse (Raes of Erasmus) van Greven-
     broeck, + omstreeks 1587, zoon van Fran-
     cois van Grevenbroeck en Catharina van
     Megen. (x Elisabeth van Doerne, dochter    van Philips van Doerne en Anna van
     Kessel.)
4    Jan, => VII-a.
5    Aernt, * 'St.-Michielsgestel (Ruwenberg)   8.5.1530, => VII-b.
6    Catharina
     x (1) met Jan van Weerdenborch, zoon van
     Johan van Weerdenburch (heer van Rumpt in Geldermalsen en Gansoyen) en Wilhelmina      van Erp.
     x 's-Hertogenbosch 5.9.1583 (2) met Jan    van Bloemendael, zoon van Johan van      Blumenthal en Elisabeth van den Gruythuys.

VII-a Jan van Ravenschot, wonende te Waspik en te St. Michielsgestel (Ruwenberg), + + 1597, zoon van Jan van Ravenschot (VI) en Agnes van
Euynthouts.
     Verkrijgt 01-09-1552 deel van de tienden   in Capelle
x Margaretha van der Merwede, + 1627,
dochter van Dirck van der Merwede en Geertruyd van Cuyck.
Kinderen:
1    Agnes, + 10.7.1635, gehuwd met Karel van   Surmont, schout van Waesmunster, ser-     geant-majoor en schout van Waasmunster     (boven Dendermonde), + 16.1.1624, zoon      van Eustatius van Suermont en Margriet     van Steelant.
2    Maria, => VIIIa.
3    Anna, non Augustinessen van Nazareth,
     wonende te Waalwijk

VII-b Aernt van Ravenschot, *'s-Michielsgestel (Ruwenberg) 8.5.1530, wonende te St. Michielsgestel, + 's-Michielsgestel (Ruwenberg) 31.10.1570, zoon van Jan van Ravenschot (VI) en Agnes van Euynthouts.
     Belening met 's Grevelduin (deel van
     Capelle, Waspik) 10-09-1552 en met de
     Ruwenberg 28-10-1555 met lijftocht voor    zijn moeder.
X 25.10.1559 met Anna Schellaert, wonende te Woudrichem en te St. Michielsgestel, + 1570, dochter van Jan Schellaert (drost van het Land van Altena) en Antonia Hubertsdr.  van Houwelingen.
     Akte van huwelijkse voorwaarden opgemaakt 25-10-1559 met Sebastianus Rijswijck uit      Woudrichem als getuige.
Kinderen:
1    Adriaan, student, wonende te Parijs,
     + aldaar op 22 jarige leeftijd.
2    N.N., jong overleden.
3    Agnes, gehuwd met mr. Lucas Jansz. Van     Gessel
4    Helena, gehuwd met Adriaan Lenarts van     Ryswyck
5    Antonnetta, non bij de Arme Clarissen en   1612 Papenhulst, 's-Hertogenbosch, wonen-   de te Boxtel
6    Jan, * 9.9.1560, => VIII-b.

VIII-a Maria van Ravenschot + 1638
dochter van Jan van Ravenschot (VII-a) en Margaretha van der Merwede.
     Ze verkrijgt 17-02-1598 deel van de tien-  den in Capelle
x te Hooydonk (bij Eindhoven) 19.3.1588 met
Willem van Steenhuys, drossaart van Montfoort, + 1613, zoon van Henrick van Steenhuys en Johanna Hacfort,
     Heer van Bekesteyn in Oploo (bij Boxmeer, Vierlingsbeek)
Kinderen:
1    Bernard, => XI-a

VIII-b Jan van Ravenschot, * 9.9.1560, zoon van Aernt van Ravenschot (VII-b) en Anna Schellaert.
     Belening met 's Grevelduin (deel Capelle, en Waspik) 31-10-1571 en met de Ruwenberg     08-05-1573. Voogd Johan van Raveschot   Janszn wonende te Waspik. Nadat het klooster Sophia Domus op 01-03-1577 door   de Staatsen in brand gestoken was, vonden   de Kartuizers onderdak op de Grote Ruwen-    berg.
X 's-Hertogenbosch 8.1586 met Anna van Gent, *22.4.1587, + + 1634, dochter van Robrecht van Gent en Maria Schoeff => B
     Vrouw van Capelle en Groot Waspik

     Kinderen:

     1    Anneken, gedoopt 21.4.1587.
2    Arnout, gedoopt te 's-Hertogenbosch (St.   Catharina) 1.6.1588, => IX-b.
3    Robbrecht, *St. Michielsgestel, gedoopt    te 's-Hertogenbosch St. Jan 5.2.1595,      jong overleden.
4    Johan, gedoopt te 's-Hertogenbosch St.     Jan 23.8.1598, + omstreeks 1659
     Op 24 januari 1642 kreeg hij van zijn      broer Adolf diens helft van het hof te      Loveren in Baarle. Op dezelfde dag droeg   hij "de hof ofte vervallen casteeltken"      over aan Adriaen Verelst, schout van Alphen, Baerle en Chaam, gehuwd met      Johanna van Vladeracken. Deze herbouwde    het kasteel. Brekelmans, Hof (1956).
     Woonde in 1639 op de Grote Ruwenberg. In   1657 reeds overleden. Hij had 3 natuur-     lijke kinderen en een wettige zoon Adolph van Raveschot, * 1598. Adolph trouwde met Susanna, die bij het beleg van Hulst "als eene hoer" bij hem wegliep, en daarna met Geertruid Gevers.
     Hij was gehuwd met N.N.
5    Adolph => IX-c.
6    Maria, gedoopt te 's-Hertogenbosch St.     Jan 23.11.1604.
     Zij was gehuwd met Adolph van der Voort,   kolonel der cavalerie en ten dienste van      de hertog van Lotharingen.

IX-a Bernard van Steenhuys, sergeant-majoor in regiment Nassau (Sp.) en kolonel, + omstreeks 1651, zoon van Willem van Steenhuys (drossaart van Montfoort) en Maria van Ravenschot (VII-a)
     04-12-1638 Verkrijgt een deel van de tienden in Capelle na overlijden van zijn      moeder
Hij was gehuwd met N.N.
Kinderen:
1    Willem, + 1656
     05-12-1651 Belening met deel van Capelle   en deel van tienden
2    Philips Hendrick => X-a.
3    Isabella => X-b.

IX-b Arnout van Ravenschot, gedoopt te 's-Hertogenbosch (St. Catharina) 1.6.1588, wonende te St. Michielsgestel, + 's-Michielsgestel (Ruwenberg) + 12.6.1640, zoon van Jan van Ravenschot (VIII-b) en Anna van Gent.
     24-06-1634 Belening met Capelle (samenkomen van deel van familie Van
     Raveschot en deel van familie van Gent)    en met Groot-Waspik     26-06-1634, Nederveen     en Knoppenambacht. Hendrik Luiten Ambacht     na Agatha van Bruheze. Belening met de Grote Ruwenberg te St. Michielsgestell.
X Josina Agnes van Haestrecht, dochter van Diederik van Haestrecht (kapitein in Staatse leger) en Anna/Adriana van Malsen.
Kinderen:
1    Elisabeth Francisca, + Corswarem 22.6.1657
     x Jan van Corswarem, graaf van Niel, heer van Corswarem en Landelies en kamerheer van de prins-bisschop van Luik,+ Corswarem 12.8.1677, zoon van Jean van Corswarem en Anna-Marie van Kessel.
2    Johanna Theodora, + omstreeks 1705
     Ze trouwde met 1. Gerard Brust, genaamd    Loën (+ 01-03-1646), heer van Loën,
     Nivelle en Lixhe (alle drie gem. Lixhe,    ten NW van Visé), officier, kamerheer van de prins-bisschop van Luik Ferdinand van   Beieren, zoon van Jean Conrard en Jeanne      de Flérond (2) Hendrik van den Steen van   Swaluwenburg (Emmerik), heer van Bremt      (Schravelingen, boven Kevelaer D), Wijer   en Loën, zoon van Gerhart en Clara Steck      tot Horenholt (en weduwenaar van Geer-     truid van den Heiden gen. Rijnsch).
3    Robbertus Paulus => X-c.
4    Adriana Maria, Stiftjuffer, wonende te     Hooydonk.
5    Charlotte Josina, non Ursulienen, wonende te Roermond.

     6    Lucia Carlot, gedoopt te 's- Hertogenbosch, St. Jan 28.12.1621.

     7    Joannes Philippus Albertus, gedoopt te     's-Hertogenbosch, St. Jan 4.5.1627.
8    Hubert Engelbertus, gedoopt te
     's-Hertogenbosch 28.7.1628, => X-d.

IX-c Adolph van Ravenschot, militair in Spaanse dienst, + omstreeks 10.1663, zoon van Jan van Ravenschot (VII-b) en Anna van Gent.
     In 1647 alphares in Spaanse dienst onder   kapitein Kroon. Woonde in 1654 op de Ru-     wenberg.
     Een "edele man" Adolf Joannes (of Joans-   zoon) van Ravenschot, gehuwd met Magdale- na .... liet in de St. Jan te
     's-Hertogenbosch dopen:
     1    Jan 10-9-1617
     2    Robertus 17-09-1619
     Arnoldus 27-11-1622
     Arnoldus Wilhelmus 28-06-1624
Hij was gehuwd met N.N.
Kinderen:
1    Robbrecht, * 1623.
2    Maria, gehuwd met Hugo de Roy, wonende te Lier

X-a  Philip Hendrick van Steenhuys, + omstreeks 1691, zoon van Bernard van Steenhuys (IX-a) en N.N.
     10-03-1656 Belening met tienden van
     Capelle na overlijden van zijn broer
     Willem
     31-07-1669 Belening met een deel heerlij-  ke rechten van Capelle na Hubrecht van      Raveschot
     DTB Capelle 22.1.79 "Joff. Mevrouwe   vrouwe van Cappel, is godsalighlijck in de      heere gerust" 26-02-1680
Hij was gehuwd met N.N.
Kinderen:
1    Guilliam Francois => XI-a

X-b  Isabella van Steenhuys, + omstreeks 1674, dochter van Bernard van Steenhuys (IX-a) en N.N.
     05-12-1651 Ze verkrijgt een deel van de    tienden van Capelle
Zij was gehuwd met De Gottinguies
Kinderen:
1    Lancelot Francois, jonker.
     Hij verkrijgt een deel van de tienden te   Capelle na overlijden van zijn moeder

X-c  Robbertus Paulus van Ravenschot, majoor in Staatse dienst 1671, wonende te Groeningen bij Vierlingsbeek Huis De Voort, + omstreeks 27.12.1703, zoon van Arnout van Ravenschot (IX-b) en Josina Agnes van Haestrecht.
     De Capelle, Heer van Luiten Ambacht en de Voorde. Woonde in 1654 op de Ruwenberg      samen met zijn oom Adolph, woonde daarna   te Groeningen bij Vierlingsbeek op het      kasteel De Voirt.
     X Maria Catharina Standaert, + 13.2.1718, begraven te Abdij van Postel, dochter van Werner Standaert en Meta van Boecop.
     Vrouw van Loen, Nivelles en Lyces.
Kinderen:
1    Ferdinand, in staatse dienst

     2    Isabella Francisca,

     3    Arnoldus, regulier kanunik van St. Nor-    bertus (Witheer), pastoor Luiksgestel en      ambt van Postel 1704 als Hieronimus, *Vierlingsbeek, gedoopt 20.9.1659,
     + Postel 7.2.1726, Priesterwijding 1683,   eerst pastoor te Luiksgestel, daarna onder    zijn kloosternaam Hieronumus abt van
     Postel.

     4    Carolus, regulier kanunik van de abdij     van Berne (Witheer) en pastoor te
     Lithoyen, daarna Berlicum, *Vierlingsbeek, gedoopt 20.8.1660,
     + Berlicum 16.10.1719

     5    Josina Francisca, priorin van het stift    St. Gerlach te Houten 1721, gedoopt 1662,    + Knechtstede 2.5.1733

     6    Mechtildis Charlotta, wonende te 's Gravenhage en te Zeelst. Zij is in   ondertrouw gegaan te 's Gravenhage 12.12.1706 en getrouwd te Zeelst, met     Vitus Willem van Flodorp, secretaris van Blaerthem, Zeelst en Veldhoven

     7    Ludovicus Franciscus, gedoopt 4.6.1667     => XI-b.

     8    Frans Dominicus, officier in staatse dienst, gedoopt 29.4.1669.

     9    Josina, gedoopt 11.11.1670.

     10   Assueris, officier in staatse dienst,      gedoopt 12.2.1672, + omstreeks 1709
     Baron, De Capelle. Heer tot de Voirt
     x Mill 1704, met Cecilia Megtildis van     Wynbergen, gedoopt te Blaarthem      21.4.1683, + Antwerpen 3.6.1709
     Dochter van Lodewijk Willem en Mechteld    van Eyck tot Blaarthem Vrouwe van Op      Strijp

X-d  Hubert Engelbertus van Ravenschot, gedoopt te 's-Hertogenbosch, St. Jan 28.7.1628, + omstreeks 1675 zoon van Arnout van Ravenschot (IX-b) en Josina Agnes van Haestrecht.
     Bij doop namen Engelbertus Hubertus
     08-04-1656 Belening met Capelle, heer van Groot Waspik.
     08-04-1656. Hendrik Luiten Ambacht.
     Tijdens zijn minderjarigheid werd op 27    mei 1642 met de grote Ruwenberg beleend      Arnoult van Bommel, secretaris van
     Drunen.
     Verkoopt 15-07-1655 de Ruwenberg aan
     Henrick Le Lion.
     Verkoopt 27-06-1669 heerlijkheden aan      Philips Hendricx van Steenhuis, de heer      van Beeckestijn etc. heerlijkheden
     's-Grevelduin-Cappel, Cnoppenambacht, den moer van Hedel, parochie en school, het      aanstellen van schout, secretaris en heemraden, burgemeesters, kerk- en H.      Geestmeesters, schutter, chijnsen soo      over 's Grevelduijn als Nederveen Cappel      Het instellen van secretarijambt van Nederveen en het volle recht van wind      alsmede korenmolen en rosmolen en molen-   huis. (Stukken van Moeren van Hedel Admi-    nistraties Archief 's Grevelduin Capelle)

          X Anna Boedtberg, dochter van Jan van      Boetbergen en Agnes Steck tot Horenholt,      vrouwe van Maasbommel
     Kinderen:

     1    Johan, => XI-c

     2    Josina, begraven te Aarle-Rixtel 11.1.1700.

          x Lodewijk Willem van Wijnbergen, heer     van Op Strijp bij Aarle, + Strijp 1706.

     3    Maria, + 1720

     4    Joost, schepen van Maasbommel vanaf 1692   en ambtsjonker en heemraad ambt tussen      Maas en Waal

     5    Charlotte.

     6    Anna, gehuwd met Henricus Steck tot Ho-    velwick, luitenant in dienst van de Repu-    bliek.

XI-a Guilliam Francois van Steenhuys, * omstreeks 1671, + omstreeks 1738, zoon van Philip Hendrick van Steenhuys (X-a) en N.N.
     10-09-1691 Belening met Capelle en de      tienden
Hij was gehuwd met N.N.

     Kinderen:

     1    Jacobus Ferdinandus Anthonius => XII.

XI-b Ludovicus Franciscus van Ravenschot, heer van Op Strijp, gedoopt 4.6.1667, + 1717, zoon van Robbertus Paulus van Ravenschot (X-c) en Maria Catharina Standaert.
Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Hertogen-bosch 19.10.`709, met Adriana Catharina van Ruerlo, gedoopt te 's-Hertogenbosch 1686, begraven aldaar 26.3.1774

     Kinderen:

     1    Louis Francois, verdronken te Veghel 1718

     2    Sophia Magdalena, +1748, gehuwd 1727 met   Cornelis Hanewinkel, predikant te Gemert      ca. 1700-1738.

IX-c Johan Arnold van Ravenschot + + 1691, zoon van Hubert Engelbertus van Ravenschot (X-d) en Anna Boedtberg.
     Belening met Groot Waspik 13-03-1675 en    Hendrik Luiten Ambacht. Heer van Maasbom- mel.
     X Maria Margaretha Sibilla van Steck tot   Hovelwick, dochter van Joost Steck tot      Hovelwick en Mechtild Margriet van Gom-    mersbach.
     Kinderen:

     1    Maria wonende te Maasbommel, + Walbeck     28.11.1753
         Belening met Groot-Waspik 19-03-             1720, eed afgelegd door Adriaan               Zeylmans, schout van Groot-Waspik.            Hendrik Luiten Ambacht. Ze verkocht      de heerlijkheid (Groot-Waspik, Vijf           hoeven moers, wildernisse en Hen-          drik-Luytenambacht) aan Maria
         Catharina Emonds 16-08-1732 voor                   f 21000,-- In 1734 verkoop Maasbom-      mel en de Stert voor f 25.000,--

          x 7.11.1710, (1) met Huibert Gerard van    der Clusen, * 3.9.1660, zoon van Jan van      der Clusen en Cornelia Francisca van Pol.

              Heer van Waalre, Aalst en Valkens-           waard en Isendoorn

          x Megen 16.3.1721, (2) met Frans Adriaan   van Bönninghausen, * Walbeck, +      17.10.1749, zoon van Lothar Wilhelm Otto   van Bönninghausen (heer van Walbeck en      Twistede) en Anna Adriana van Goor.

              Legde de eed af 04-07-1721 voor de           belening met Groot Waspik nadat hij      met Maria getrouwd was.

     2    Huybert Arnoult, schepen Maasbommel vanaf 1702, * omstreeks 1684, + omstreeks 1720.

              Belening met Groot Waspik 06-10-             1693, Hendrik Luiten Ambacht, Maas-        bommel Willem Back, secretaris te        Maasbommel bracht voor hem de ver-         schuldigde leenhulde

     3    Judocus

     4    Dirk.

     5    Anna, benedictines klooster Vorstenberg    bij Xanten.

XII  Jacobus Ferdinandus Anthonius van Steenhuys
+ + 1791

     zoon van Guilliam Francois van Steenhuys
(XI-a) en N.N.

          10-09-1738 Belening met Capelle en de      tienden.

          Resoluties Capelle 27-08-1738 Bienvenu     van honderd ducaten uitgetrokken voor de      heer bij gelegenheid van zijn eerste bezoek aan de heerlijkheid.

          Resoluties Capelle 27-10-1742 Bienvenu     f. 315,-- voor de heer bij bezoek aan de      heerlijkheid met zijn nieuwe vrouw.

     Hij was gehuwd met N.N.

     Kinderen:

     1    J.F., heer van Cappel wonende te Doornik.

          Genoemd in Kadastrale legger 1832. Hij     bezat dan nog enkele percelen grond, een      huis en erf aan de Nieuwe Vaart en de mo-  len. De bezittingen kwamen in 1867 aan      Ferdinanda, gravin de Bethume, echtgenote van Leon de Chasseval, wonende te La      Bussiere (Frankrijk). Deze werden in 1875 verkocht. Johanna Ca. Rutters, weduwe van molenaar Cornelis Mouthaan, werd      eigenaresse van de molen, huis en aan-     grenzende percelen. 1909-1914 Stukken be-  treffende de Tienden te Capelle Bruno du      Chemin Comte de Chasseval te la Bussière   (Loiret Frankrijk) en Auguste du Chemin      vicomte de Chasseval te Parijs.       (afwikkeling door Notaris B.A. Middelkoop      te Capelle)

     2    Anthonius Bruno Franciscus.

VAN GENT

BI   Jacob van Gent, + + 1468, zoon van Willem van Gent en Willemina Jansdr. van der Zijdewijnde.

          Wordt na overlijden van zijn moeder be-    leend met een tiende aan de Zijtwinde on-  der Besoijen 05-01-1437.

          1440 Belening met Nederveen, bij      ‘overgifte’ van Dirk van der Merwede.

          1442 Deel heerlijkheid Capelle en deel     cijnsen bij overgifte van Jacob Tack,      rentmeester van Zuid-Holland.

          Belening Nederveen: 1325 Willem van Ne-    derveen, bij gifte van graaf Willem van      Henegouwen, dat hij van Gerardt van   Wieldrecht te houden placht. Omstreeks   1375 een Gheeryt van Nederveen genoemd. Tot 1434 Jan van Nederveen, die het      overgeeft aan Dirck van der Merwede.

     x N.N.

     Uit dit huwelijk:

     1    Willem => BII

BII Willem van Gent, + 1521, zoon van Jacob van Gent (I) en N.N.

          1468 Deel heerlijkheid Capelle en bele-    ning met Nederveen na overlijden van zijn     vader.

          Tussen 1470 -1506 schepen van Heusden?

          19-07-1462 Belening met een tiende, gele-  gen aan de Zijdwijnde te Besoijen, die      Gerijt van Nederveen placht te houden.

     x N.N.

     Kinderen:

     1    Cornelis => BIII.

     2    Agata, gehuwd met Aernd Claes van Wijck

              Woonden 1532 te Capelle, 1451 te                   Wijk

     3    Henrick

              1521 Belening met Nederveen na over-         lijden van zijn vader Willem.

BIII Cornelis van Gent, wonende te Capelle,

     zoon van Willem van Gent (II) en N.N.

          1511 Inschrijving als student te Leuven.

          1520 Deel heerlijkheid Capelle.

          Legt leeneed af voor Margriete van Wyck    1552 als ze een stenen huis erft met een      gesate en vijf morgen land nevens die      Burchtstrate in de Ban van Wijck bij      overlijden van haar vader Aernt van Wijk   +1552

          Margareta van Wijk + 1604 Daarna aan Cu-   nera van Fleru. /1551 Marie van Wijck met duwarie voor Agatha van Gent. 17-10-1520

          Belening met een tiende, gelegen aan de    Zijtwijnde te Besoijen, die Gerijt van       Nederveen placht te houden. Na splitsing   van de helft.

x    Adriana van Bruheze, + 1538, dochter van Hendrik van Bruheze (schout van Alphen en Baarle-Nassau 1519) en Antonia van Veen.

          Erft deel bezittingen te Baarle

     Kinderen:

     1    Willem

          1539 Belening met Raamsdonk en met Groot-  Waspik na overlijden van zijn grootvader.

     2    Jacob + na 1553

     3    Cornelia, non St. Catharinadal, wonende    te Breda

     4    Robrecht => BIV

BIV Robrecht van Gent, zoon van Cornelis van Gent (BIII) en Adriana van Bruheze.

          1553 belening met Groot-Waspik, heer van   Nederveen, 1556 Deel heerlijkheid      Capelle.

          Erft na langdurig proces uiteindelijk      rechten Huis Looveren te Baarle

     Hij was gehuwd met Maria Schoeff

     Uit dit huwelijk:

     1    Anna, geboren 22.4.1587, => BV

BV   Anna van Gent, *22.4.1587, + + 1634

     Zie VIII-b

 

1) * = geboren

   + = overleden

   x = gehuwd met

 => = zie, verwijzing naar