Periode beginjaren '50 tot 1975.

 

Grofweg is dit de periode waarin Jan en z'n achternicht Wouda de zaak leiden. Nog juist voor hun aantreden vinden enkele belangrijke ontwikkelingen plaats. Allereerst wordt begin jaren '50 de versletenbrugj2002 17 houten beschoeiing naast de haven vervangen door een betonnen keerwand. Dit gebeurd vrijwel geheel handmatig: zie foto hieronder. De dan al steeds minder gebruikte weegbrug verdwijnt dan definitief. Dan stort de voormalige hooiperserij (het tweede gebouw gezien vanaf de dijk) geheel in elkaar tijdens een storm (omstreeks 1951) Er zullen twee gebouwen voor terug komen. Allereerst wordt omstreeks 1956 een nieuwe cementopslag van 10 bij 20 meter gebouwd juist ten noorden van de oude cement en kalk opslag (tegen de Winterdijk) Tot dan moesten de met cement geladen schepen vaak met paarden of met een tractor zover mogelijk tot de dijk getrokken worden. Regelmatig lukte ook dit niet en was men genoodzaakt om het schip ver van de oude cementloods te lossen. Groot voordeel is dus dat de schepen met het nieuwe gebouw nu een stuk minder ver in het ondiepe smalle havenhoofd hoeven te komen om direct op de juiste plaats gelost te kunnen worden. Dit lossen gebeurde vroeger uitsluitend met de hand: de 50 kg zware zakken werden op de schouder het schip uitgedragen! Later neemt een transportband dit loodzware werk over.