door Piet van Ferneij
gesprek schreudersRuim dertig jaar woont ze in ons dorp. Velen kennen haar nog steeds als zuster Schreuders. Antje Schreuders voor haar vriendinnen en vele kennissen. Wie kent haar eigenlijk niet? Overal kwam ze, iedereen kende haar en zij kende iedereen!
Veel moest er gecoördineerd worden vanuit het wijkgebouw aan de Julianalaan. Het Groene Kruis heette dat toen nog. Wat een moeders kwamen naar dat consultatiebureau voor baby- en kleuterzorg, waar tevens ook gezins-en ziekenhulp geboden werd. "Er is natuurlijk veel veranderd in de loop der jaren, maar in het begin was het nog wel de tijd van de echt grote gezinnen en de echte armoede, dat kun je vandaag de dag niet meer voorstellen". Zeg Antje, eigenlijk zou je de vele herinneringen uit je werk eens op papier moeten zetten. Zoiets als: Help de Zuster...... ? " Nou, nou, daar moet ik nog eens over nadenken". Je hebt ongetwijfeld toch ook wel vreemde, grappige en pikante dingen meegemaakt? "Wat denk je? Maar dàt ga ik niet vertellen"! Veel vrije tijd na het werk was er eigenlijk niet. Al snel voelde ze zich helemaal thuis in haar nieuwe werk- en leefomgeving. Natuurlijk was het wel even wennen, maar dat was wederzijds, een wisselwerking dus, want ook in Sprang-Capelle heeft de tijd niet stilgestaan en is er veel veranderd. Vooral door de invloeden van buitenaf. Nog steeds zeer zelfstandig, heeft ze een prettig leven en alles bij elkaar opgeteld, een nog steeds druk leven ook.
Sinds kort woont Antje nu in de Goudvink. Regelmatig zie je haar in Zidewinde bij de ledenvergaderingen, voor de lezingen en de andere georganiseerde activiteiten van onze heemkundevereniging. "Niet altijd ben ik er, want eerlijk gezegd selecteer ik wel, niet alles vind ik even interessant. Maar toch, ik ben er ook wel voor de gezelligheid. Maar ja, wat is leuk en interessant en wat niet? Dat is toch voor iedereen verschillen. Dat geldt natuurlijk ook voor de dag en de halvedag excursies, ook hier selecteer ik, maar meestal ga ik toch wel mee". Actief worden in een werkgroep, bijvoorbeeld in onze activiteitencommissie, lijkt dat geen goed idee? "Bij de PCOB beweeg ik me al wat op dit terrein en wat er landelijk allemaal gebeurt heeft ook mijn belangstelling.

Maar nog ergens actief zijn: die tijd heb ik wel gehad". Ruime interesses dus, bijblijven, dat wil ze. Verder nog iets Antje? "Nee hoor, al heel wat jaren ben ik lid van de heemkundevereniging en hopelijk blijf ik dat nog erg lang." Het was een gezellige middag Antje. Bedankt.