Cover of Het Nederlandse Bankbiljet 1814-2002
Category: Handel
ISBN: 90-804784-1-5
Year: 1999
N° catalog: 151254

Review

Het Nederlandse bankbiljet verdwijnt in 2002 als wettig betaalmiddel. Voor de Nederlandsche Bank is dit aanleiding om een geheel herziene en vermeerderde editie uit te brengen van het in 1987 verschenen boek 'Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving'. Deze nieuwe editie geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de wordingsgeschiedenis van alle belangrijke emissies van de Nederlandsche Bank.

In de tekst wordt vooral aandacht besteed aan esthetische en kunstzinnige aspecten van het bankbiljet. De ontwerpen en de ontwerpers staan centraal. Dit levert een boeiend relaas op over het laveren tussen wensen van de Bank, druktechnische mogelijkheden, eisen ten aanzien van beveiling tegen namaak en de eigen esthetiek van de kunstenaar. De komst van de professionele grafisch ontwerper luidde een nieuw tijdperk in. De ontwerpen van R.D.E. Oxenaar (o.a. de Snip en de Vuurtoren) en Jaap Drupsteen (de biljetten vanaf 1989) maakten de Nederlandse bankbiljetten internationaal beroemd. Ze behoren tot de mooiste ooit vervaardigd. De meervoudige opdracht in 1986, waaraan diverse belangrijke grafische ontwerpers deelnamen en waaruit Drupsteen met zijn vernieuwende ontwerpen als favoriet naar voren kwam, wordt uitgebreid in dit boek beschreven.

Het boek is zeer rijk geïllustreerd (alle biljetten zijn op ware grootte en veelal in kleur afgebeeld). Ook talrijke nooit uitgevoerde bankbiljetten en diverse ontwerpstadia worden getoond. De illustraties zijn afkomstig uit de rijke archieven van de Nederlandsche Bank en drukkerij Joh. Enschedé. De auteur, dr. Jaap Bolten, was hoofdconservator van het Prentenkabinet van de Universiteit van Leiden.

Het catalogusdeel is voor deze nieuwe editie sterk uitgebreid en omvat alle bankbiljetten die sinds 1814 door de Nederlandsche Bank zijn vervaardigd. De catalogus is samengesteld door P.J. Soetens, J.J. Grolle en P. Koeze. Over ieder bankbiljet zijn gegevens vermeld als ontwerper, papiersoort, voorstelling, druktechnieken en watermerken. Er is een uitgebreid register. De vormgeving van het boek is van Arlette Brouwers.

Het boek zal een onschatbare herinnering worden aan het fraaie Nederlandse bankbiljet dat na de invoering van de euro nog meer dan voorheen tot het Nederlands cultureel erfgoed behoort.