Cover of Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 6.2
Category: Geschiedenis
Year: 1975
N° catalog: 151649

Review

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
I939 -I 945

Deel 6 - Juli '42 - Mei '43
tweede helft

Hoofdstuk 6 - Ommekeer
Hoofdstuk 7 - December ’42-Februari '43
Hoofdstuk 8 - ‘In naam van het recht’
Hoofdstuk 9 - Toenemend verzet
Hoofdstuk 10 - De April-Meistakingen

Bijlage 1 - Datumlijst van de belangrijkste gebeurtenissen
Lijst van illustraties
Lijst van kaarten
Lijst van afkortingen, gebruikt in de voetnoten
Register