Cover of Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 8
Category: Geschiedenis
Year: 1978
N° catalog: 151654

Review

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 1939 -1945

Deel 9 - Gevangenen en gedeporteerden eerste helft

Eerste helft
Hoofdstuk 1 - Het Duitse systeem
Hoofdstuk 2 - Krijgsgevangenen
Hoofdstuk 3 - Gijzelaars
Hoofdstuk 4 - ‘Politieke gevangenen’
Hoofdstuk 5 - Het concentratiekam

Tweede helft
Hoofdstuk 6 - Concentratiekampen in Nederland
Hoofdstuk 7 - Gedeporteerde Joden
Hoofdstuk 8 - Terugblik
Hoofdstuk 9 - Hulp van buiten

Bijlage - Overzicht van de SS-rangen
Lijst van illustraties
Lijst van kaarten
Lijst van tabellen
Lijst van afkortingen, gebruikt in de voetnoten
Register