Cover of Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 11.2
Category: Geschiedenis
Year: 1984
N° catalog: 151658

Review

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
1939 -1945

Deel 11 a - NEDERLANDS-INDIË I
eerste helft

Eerste helft
Hoofdstuk 1 - Capitulatie
Hoofdstuk 2 - ‘De Kompenie’
Hoofdstuk 3 - Negentiende eeuw
Hoofdstuk 4 - De koloniale samenleving
Hoofdstuk 5 - Het koloniale staatsbestel
Hoofdstuk 6 - Indië ontwaakt
Hoofdstuk 7 - Twee bewogen decennia
Hoofdstuk 8 - Nippon
Hoofdstuk 9 - In oorlog met Duitsland

Tweede helft
Hoofdstuk 10 - Het gouvernement en de nationalisten
Hoofdstuk 11 - Indië’s defensie
Hoofdstuk 12 - Japan waagt de sprong
Hoofdstuk 13 - December '41
Hoofdstuk 14 - Abda-Command
Hoofdstuk 15 - Ineenstorting
Hoofdstuk 16 - Nabeschouwing