Cover of Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 11
Category: Geschiedenis
Year: 1984
N° catalog: 151659

Review

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 1939 -1945

Deel 11 a - NEDERLANDS-INDIË I tweede helft

Hoofdstuk 10 - Het gouvernement en de nationalisten
Hoofdstuk 11 - Indië’s defensie
Hoofdstuk 12 - Japan waagt de sprong
Hoofdstuk 13 - December '41
Hoofdstuk 14 - Abda-Command
Hoofdstuk 15 - Ineenstorting
Hoofdstuk 16 - Nabeschouwing

Bijlage 1 - Datumlijst september 1939-maart 1942
Bijlage 2 - Ministers van koloniën en gouvemeursgeneraal 1900-1942
Bijlage 3 - Afkortingen van de namen van organisaties en instellingen
Lijst van illustraties
Lijst van kaarten
Lijst van afkortingen, gebruikt in de voetnoten
Register