Cover of Het maakbare verleden
Category: Geschiedenis
ISBN: ISBN90-72526-43-0
Year: 2000
N° catalog: 151253

Review

Het boek gaat over de manier waarop geschiedenis wordt geschreven en gepresenteerd, en de rol die historici spelen in het vormgeven van onze collectieve herinnering. Bijsterveld onderzoekt hoe historici zich verhouden tot de politieke en maatschappelijke context waarin ze werken, en hoe ze omgaan met de vaak gepolariseerde debatten die ontstaan rond historische kwesties. Het boek biedt een kritische reflectie op de praktijk van geschiedschrijving en biedt handvatten voor historici om hun werk transparanter, objectiever en inclusiever te maken. .