Cover of De behuizing van de dorps-en gemeentebesturen in het verre en nabije verleden
Category: Geschiedenis
Year: 1992
N° catalog: 151261

Review

De behuizing van de dorps-en gemeentebesturen van Capelle, Sprang, Vrijhoeven Cappel en Sprang-Capelle in het verre en nabije verleden

De uitbreiding en verbouw van het raadhuis van Sprang-Capelle in 1991/1992 vormden een gerede aanleiding om eens na te gaan hoe de plaatselijke besturen in vroegere tijden waren gehuisvest.