Cover of Dansen rond de vrijheidsboom
Category: Geschiedenis
ISBN: 9072526236
Year: 1993
N° catalog: 150626

Review

Het boek "Dansen rond de vrijheidsboom" van JGMM Rosendaal gaat over de festiviteiten en rituelen rondom de Franse Revolutie en de komst van de moderniteit in Nederland aan het einde van de 18e eeuw.

Centraal in het boek staat de symbolische vrijheidsboom, die na de Franse Revolutie in veel Nederlandse steden werd geplant en waaromheen verschillende rituelen en feestelijkheden werden georganiseerd. Deze rituelen, waarbij burgers samenkwamen om te dansen, te zingen en te eten, werden gezien als een uitdrukking van de nieuwe democratische waarden en vrijheden die de Franse Revolutie had gebracht.

Rosendaal beschrijft hoe deze festiviteiten zich verspreidden door Nederland en hoe ze werden ervaren door de verschillende sociale groepen in de samenleving. Ook gaat hij in op de politieke en maatschappelijke context waarin deze festiviteiten plaatsvonden en hoe ze werden gebruikt om politieke boodschappen over te brengen.

Al met al biedt het boek een interessante kijk op een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis, waarin nieuwe ideeën over democratie en vrijheid hun weg vonden in de Nederlandse samenleving en de manier waarop deze ideeën werden gevierd en beleefd.