Cover of Uit en thuis in Brabant 
Category: Geschiedenis
ISBN: 9789053527412
Year: 2001
N° catalog: 150627

Review

De reisnotities van de vroegere commissaris der Koningin Van Voorst tot Voorst bieden een boeiende kijk op de Brabantse 'couleur locale' in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
in de verslagen van zijn werkbezoeken aan de gemeenten tussen 1894 en 19z8 komt de provincie tot leven. Hij bespreekt met burgemeester en wethouders alles wat op dat moment belan2rij k is voor de gemeente. Daarnaast geven de verslagen ook een beeld van de persoon van de Commissaris der Koningin als stevig bestuurder met uitgesproken opvattingen. Het gaat om zeer persoonlijke notities die dienden als geheugensteun voor het volgende bezoek. De openhartigheid waarmee hij zijn indrukken vastlegt van de personen die hij ontmoette, maken de notities intrigerend, verrassend en soms zeer amusant.
Wit Van Voorst tot Voorst ons heeft nagelaten, geeft een prachtig beeld van de verhouding van een Commissaris der Koningin tot het lokale bestuur, honderd jaar geleden. En van de manier waarop Van Voorst tot Voorst zijn ambt vervulde. De talloze contacten die ogenschijnlijk weinig verband met elkaar hebben, vertellen samen het verhaal van een Brabant dat nog vooral dorps en zeer kleinschalig was, maar dat te maken kreeg met grote veranderingen. Hij ver~ diepte zich in de lokale gemeenschap: werkgelegenheid, woningbouw, gezondheidszorg, onderwijs en nutsvoorzieningen. Kortom, een Commissaris der Koningin als eerste burger in zijn provincie op reis en aan het werk.