Cover of Mensen uit de kring van Brabants Heem 
Category: Geschiedenis
ISBN: 90 6657 352 x
Year: 2004
N° catalog: 150628

Review

De provincie Noord-Brabant telt slechts 70 gemeenten, maar ruim 110 heemkundekringen. Samen hebben die meer dan 25.000 leden. Sinds de oprichting van de eerste tien kringen onder de koepel Brabants Heem in 1947 is de belangstelling alleen maar toegenomen.
Over de groei en bloei van de organisatie is bij het gouden jubileum in 1997 al veel geschreven. Dit boek, MENSEN UIT DE KRINGEN VAN BRABANTS HEEM, gaat in op de maatschappelijke en culturele context van de heemkundebeweging en de mentaliteit van de leden. Wat beweegt mensen om de natuur, de geschiedenis, het bodemarchief en de gebruiken van de eigen omgeving te gaan bestuderen? Aan de hand van biografische portretten wordt een levendig beeld van vele generaties heemkundigen geschetst.