Cover of Het Hoogste Lied
Category: Geschiedenis
Year: 2010
N° catalog: 150650

Review

125 jaar bestaan koor Exelsior Sprang.

"EXCELSIOR" bestond in 2000 125 jaar en is nog steeds een bloeiende vereniging met ruim bijna 60 leden.
Doelstelling van de vereniging is de vertolking van het geestelijk lied tot eer van God.
Het koor verzorgt 2 à 3 keer per jaar een optreden in de kerk, waarbij vaak een gastkoor is uitgenodigd.
De kerstzangdienst op de avond voor kerst trekt altijd veel bezoekers.
Aan regionale en plaatselijke concerten neemt " EXCELSIOR " ook vaak deel (bijv. het nieuwjaarsconcert).
De zangvereniging heeft al meerdere keren een tournee door het buitenland gemaakt.
Excelsior is één van de oudste verenigingen van Sprang-Capelle.

Inhoud:

Verantwoording
Voorwoord
Hoofdstuk 1: Van mannenzang tot gemengde zangvereniging
Hoofdstuk 2: Van Kerstzangdienst naar Concours
Hoofdstuk 3: Triomftocht van de zang
Hoofdstuk 4: Over radio-opnames, jubilea en een grammofoonplaat
Hoofdstuk 5: Trouwe leden en internationale faam
Presidenten en directeuren, voorzitters en dirigenten
Bijlage 1: Rijn t.g.v. 100 jarig jubileum
Bijlage 2: Rijn t.g.v. 120 jarig jubileum
Bijlage 3: Historisch overzicht meisjeskoor Klein-Excelsior 1965
Bijlage 4: Reisverslag Kozlowa Gora 2001