Cover of Zes eeuwen Loevestein
Category: Geschiedenis
Year: 1972
N┬░ catalog: 150678

Review

"Zes eeuwen Loevestein" is een boek geschreven door Peter van Andel over de geschiedenis van het kasteel Loevestein. Het boek beschrijft de zes eeuwen van het kasteel, vanaf de bouw ervan in de 14e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog, toen het kasteel dienst deed als gevangenis voor verzetsstrijders.

Het kasteel Loevestein is gelegen aan de rivier de Waal, nabij het dorp Poederoijen in de provincie Gelderland. Het was oorspronkelijk gebouwd als verdedigingswerk tegen de vijanden van het Graafschap Holland en heeft in de loop van de tijd verschillende functies gehad, waaronder als gevangenis en als museum.

Het boek van Peter van Andel beschrijft de geschiedenis van het kasteel aan de hand van verschillende gebeurtenissen en personen die er hebben gewoond of er gevangen hebben gezeten. Zo wordt er onder andere ingegaan op de ontsnapping van Hugo de Groot, die in 1621 uit Loevestein wist te vluchten door zich te verstoppen in een boekenkist. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van het kasteel tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het dienst deed als gevangenis voor verzetsstrijders en onderduikers.

Het boek is rijk geïllustreerd met foto's en tekeningen van het kasteel en zijn bewoners. Het geeft een goed beeld van de geschiedenis van het kasteel en de rol die het heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland..