Cover of Strijd tussen Maas en Duinen 
Category: Geschiedenis
Year: 1979
N° catalog: 150689

Review

Dit boek wil de lezer een verslag bieden van de gebeurtenissen, zoals ze zich afspeelden in de Langstraat gedurende die lange laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Hierbij is vooral de opzet van de samenstellers licht te werpen op zaken die toen misschien niet geheel duidelijk waren. Waarom duurde het bijna twee maanden eer de Engelsen aan de maas stonden? Waarom werd Drunen zo zwaar beschoten? Wat gebeurde er precies in het stadhuis van Heusden? Hoe groot was het gevaar dat de Duitsers rond Kerstmis 1944 opnieuw de Langstraat zouden bezetten?
Daarnaast is de schrijver er in geslaagd meer dan negentig nooit eerder gepubliceerde foto's te vinden, die een duidelijk beeld geven van de donkere nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Het is onmogelijk al diegenen die mij zo bereidwillig hun foto's hebben afgestaan hier op te noemen en hun namen vindt u dan ook achter in dit boek. De samenstellers hopen dankzij de kaarten, het verslag en de talrijke foto's u een uniek boek te kunnen aanbieden over een periode die in de geschiedschrijving van onze streek nog niet eerder zo volledig werd gepresenteerd.
|Vier mensen zonder wie de tekst nooit tot stand had kunnen komen willen wij hier apart vermelden. Het zijn dhr. G. F. Couwenbergh, oud-archivars te Waalwijk, die een gedetaileerd verslag schreef over de bevrijding van Waalwijk, dhr. J. Vughts, die een dagboek bijhield tussen september 1944 en jubi 1945, dhr. K, Laureijssen, achivaris van Drunen en Loon op Zand en dhr. J. van Venrooy.
J. M. C. Didden
M. Swarts