Cover of Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw
Category: Geschiedenis
ISBN: 90-6011-450-7
Year: 1986
N° catalog: 150703

Review

Werken der stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht No. 12. De notariele akten zoals deze heden ten dage worden geredigeerd zijn uiteraard gebaseerd op een eeuwenoude (rechts)historie. Niet alleen daarom maar ook vooral vanwege de opmerkelijke overeenkomsten, is het uiterst interessant dat deze verhandeling over en weergave van de akten uit de 17e en 18e eeuw het licht heeft gezien. Met name voor notarissen en in het notariaat geinteresseerden en (rechts)historici is deze uitgave van uitzonderlijke waarde. Een zeer fraaie uitgave in prachtige druk, met bijzonder gedetailleerde registers.