Cover of Hervormde Kerk Waalwijk (C)
Category: Kerk
N° catalog: 150752

Review

Beknopte geschiedenis en bezienswaardigheden.
Historische kerk met dakruiter op de kruising.
Omstreeks 1450 was het kerkje aan de haven, waarin vanaf 1309 al een speciaal Maria altaar stond, te klein geworden. Daarom – en mogelijk ook omdat het kerkje in de tijd van de St. Elisabethsvloed beschadigd was – besloten de Norbertijnen op dezelfde plaats een nieuwe kerk te bouwen. De bouw daarvan duurde vele decennia en intussen werd van het oorspronkelijke gebouw nog steeds gebruik gemaakt.
Het interieur
In het interieur van de kerk aan de haven zijn nog enkele sporen van een Katholiek verleden terug te vinden. Met name links boven bij de ingang van het priesterkoor is een opvallende deur zichtbaar. Deze gaf vanuit een daarnaast gelegen (en nu afgebroken) kapel of sacristie toegang tot het doksaal. Dat was een brede, versierde scheidingswand tussen het priesterkoor en het schip van de kerk. Boven op dit doksaal zong vroeger het koor begeleid door een orgeltje en vanaf het doksaal werden ook teksten voorgelezen en werd er gepreekt.

Monument status: Rijksmonument.