Cover of Nederlands Hervormde Gemeente Besoyen
Category: Kerk
Year: 2011
N° catalog: 150609

Review

”Het volk van Zijn weide” is de titel van het gedenkboek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de hervormde gemeente Besoyen.
Goed gekozen, want Besoyen is afgeleid van ”by ooyen”, ofwel ”bij gras en weiland”.

Kort wordt de geschiedenis van het dorp weergegeven. In 1421 is het helemaal vergaan tijdens de Elisabethvloed, in later jaren werd het geteisterd door de pest of door „rovende en brandstichtende krijgslieden van Spaanse zijde en van staatszijde.” Toen in 1840 in het dorp een zware brand woedde, bleef de kerk „wonder boven wonder” gespaard. Het kerkgebouw was in 1610 als eerste ”reformatorisch godshuis” in de wijde omtrek gebouwd.
De geschiedenis van de hervormde gemeente wordt vooral beschreven aan de hand van de predikanten die er stonden: Cornelis Hanecop als eerste (1610-1613), Christiaan Mijderwerk als laatste (2008-heden).
In maart 1626 verscheen van de hand van Joost van den Vondel een ”scherpzinnig hekeldicht” op ds. Hanecop toen deze in Amsterdam in conflict kwam met enkele remonstrantse predikanten. Het draagt als titel ”Rommel-pot van ’t Hanecot”; een 33 strofen tellend gedicht, dat achter in het gedenkboek is opgenomen.