Cover of Inventaris van het oud rechtelijk archief van de schepenbank 1524-1811
Category: Genealogie
Year: 1988
N° catalog: 150658

Review

De schepenbank trad vóór 1811 op als lokale rechtbank, die niet alleen recht sprak in burgerlijke en strafzaken, maar bovendien een taak had die nu door notarissen wordt uitgeoefend, zoals het verlijden van akten van transport en bezwaring van onroerend goed en het verlijden van testamenten enz.