Cover of Bewaar het land
Category: Natuur
Year: 2014
N┬░ catalog: 151274

Review

Het boek "Bewaar het land" van Ad Wagemakers gaat over de veranderingen in het landschap van Noord-Brabant in de periode van 1900 tot 2000. Wagemakers beschrijft in het boek hoe het landschap van Noord-Brabant in deze periode is veranderd door de invloed van de mens.

Het boek behandelt onderwerpen als de ontginning van heidevelden en moerassen, de opkomst van de intensieve landbouw en veeteelt, de aanleg van wegen en infrastructuur, en de verstedelijking van het platteland. Wagemakers beschrijft hoe deze veranderingen hebben geleid tot een ander landschap dan wat er honderd jaar geleden te zien was.

Het boek is geïllustreerd met veel foto's en kaarten, en biedt een interessante kijk op de geschiedenis van het landschap van Noord-Brabant en de invloed van de mens op dit landschap.

 

Tags: Langstraat