Cover of Zuiderwaterlinie Noord Brabant een open boek
Category: Natuur
Price: 15
ISBN: 987-90-90-30933-0
Year: 2016
N° catalog: 151286

Review

De geschiedenis van Nederland en het water is een uniek cultuurhistorisch verhaal. Al eeuwenlang verdedigen we ons niet alleen tégen het water maar gebruiken we het water ook om ons te verdedigen.
Dat zien we terug in een ingenieus stelsel van waterlinies dat dwars door Nederland loopt. De Zuiderwaterlinie is daarvan de oudste , langste en meest benutte.
Deze linie loopt van Bergen op Zoom in het westen tot Grave in het meest oostelijke puntje van de provincie en verbindt zo elf historische vestingsteden in Brabant met elkaar.
De Zuiderwaterlinie is niet alleen belangrijk militair erfgoed maar ook een culturele grens en ontmoetingspunt: tussen Noord en Zuid, rooms-katholiek en protestant, zand en klei, de harde en zachte "g".
Toch is de linie tot op heden nog vrij onbekend bij het Nederlandse publiek en zelfs bij veel Brabanders.

Uitverkocht