‘De natuur in de Langstraat’

Kalender
Agenda Heemkunde
Datum
10.12.2024 20:00
Locatie
Zidewinde

Beschrijving

Dinsdag 10 december: ‘De natuur in de Langstraat’ door Piet de Jongh

De natuur in de LangstraatCentraal in de lezing staat de unieke natuur van de ‘Naad van Brabant’. Op deze naad zien we een overgang van zandgrond naar veen- en kleigebieden. Door grondsoort en grondwater, samen met het landgebruik door de mens, is hier in vroegere tijden een unieke plantengroei tot stand gekomen. Langzaam zijn we dit karakter weer aan het herstellen. In Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik zijn de eerste stappen gezet en wordt er tot 2027 aan gewerkt. Door een andere waterhuishouding, ander grondgebruik en her en der afgravingen zal de bodemkwaliteit sterk verbeteren. Daarnaast wordt het bijzondere slagenlandschap zo goed mogelijk gereconstrueerd..
Binnen enkele jaren staan hier weer overal orchideeën en moerasviooltjes, bloeit in de sloten weer slangenwortel en krabbenscheer, fladderen er weer prachtige vlinders, hoor je de moe-rassprinkhaan tikken en zingen blauwborstjes en geelgorzen weer het hoogste lied. Op deze lezing zult u uitgebreid geïnformeerd worden over de doelen en de mogelijkheden van waar we nu met de inrichting en het beheer mee bezig zijn.

Locatie informatie

Zidewinde

Straat
Julianalaan 1
Plaats
5161 BA Sprang-Capelle
Provincie
Noord-Brabant
Land
Nederland

Zalencentrum Zidewinde