door Piet van Fernei

Jan KorpershoekVanaf 2006 woon je nu al weer in de Heistraat en eigenlijk niet lang daarna ben je lid geworden van onze vereniging. Om hier nu aan mij jouw volledige CV te gaan vertellen, dat hoeft nou ook weer niet, maar toch, het lijkt me voor onze leden best wel aardig wat meer van je te weten. Ook al, omdat je in Bruggeske 2011 nr. 2 een interessant artikel hebt geplaatst. Prima, dat zal ik doen. Eigenlijk ben ik na mijn technische opleiding altijd als bouwkundig adviseur werkzaam geweest. Eerst op een architectenbu-reau en later als zelfstandig ondernemer. Ik ben gespecialiseerd in het ont-werpen en uitvoeren van bouwplannen en de afhandeling daarvan t.b.v. de bouwvergunningen. Mijn werkterrein lag voornamelijk in het Westland en in de Waterweg regio. Achter dat werk heb ik vorig jaar een punt gezet. De langste tijd hebben we op Rozenburg gewoond. Nu dus al weer ruim zes jaar wonen we in Sprang-Capelle. Onze dochter woont met haar gezin in Kaatsheuvel. We voelen ons hier helemaal thuis en heus, we willen hier wel oud worden. In Bruggeske 2011-2 kwam ik dus jouw uitgebreide en interessante artikel tegen. Een zoektocht naar de locatie Dorpgehught 88 in Capelle. Ik mag toch wel aannemen dat je die zoektocht zon-der Tom Tom uitvoerde….. maar vertel eens, hoe kwam je op de gedachte dat onderzoek te starten en hoe ben je te werk gegaan. Daar wil ik wel wat over vertellen. Gelukkig is er de Nederlandse database Reliwiki.nl waarvan ik, met nog zo’n 950 an-deren gebruik maak en, ik publiceer daar ook in. Met name religieuze, kerkelijke gebouwen worden in deze site bespro-ken, liever gezegd beschreven. In die site ontdekte ik, dat er in ons dorp en wel in Capelle ooit een synagoge geweest moet zijn. En als je dan ‘op pad’ gaat en op onderzoek uitgaat blijken er toch nog een aantal Capellenaren te zijn, o.a. mijn buurman Teun van de Galiën, waar de synagoge in ‘de herinnering’ nog voort leeft. Hij en nog enkele andere leden van onze heemkundevereniging hebben me zelfs de plek aangewezen waar het huis gestaan moet hebben waarin die huissjoel zou zijn ondergebracht. In de eerste helft van de 19e eeuw, van 1815 tot 1866, moet de synagoge er gestaan hebben en wel op de plek waar nu de parkeerplaats van de Hervormde Kerk is, naast Hoofdstraat 20. Daar tegenover, op nummer 19 staat nog steeds Dorps School Huys 1770 op de voorgevel. Lees mijn hele artikel in Bruggeske of in de website van onze vereniging er nog maar eens op na. Heb ik het goed, dat je bij je onderzoekswerk het liefst alleen werkt? Nou, dat is niet helemaal waar. Wel vaak natuurlijk, omdat ik veel in archieven snuffel en uiteraard veel sites bekijk. Maar voor ‘Bedrijvigheid in Sprang-Capelle - De Twintigste Eeuw Deel 3: Sprang’ heb ik al wèl samengewerkt, met Dik van Caem. Daar er voor de aanleg van de N261 op het Oosteind heel wat gesloopt moest worden, zijn wij er na onderzoek in geslaagd om het oude Oosteind van vòòr die grote sloop weer in beeld te brengen. En gelukkig, we weten nu ook weer wie er toen woonden. Oh ja, al een tijdje ben ik op zoek naar het geboortehuis of het woonhuis in Sprang van Hendrik Chabot die bekende schilder. Dat huis zal wel afgebroken zijn. En dan nog dit. Het is nog niet helemaal uitgewerkt, maar ik wil het je toch alvast wel vertellen. Ad Wagemakers en ik zijn van plan oude, unieke en ook interessante objecten in ons dorp op te sporen, ze dan te fotograferen en er over te schrijven. Dit voor publicatie op onze website. En dan Jan je stamboomonderzoek. Ik mag toch wel aannemen, dat je de familie Korpershoek al wel in kaart hebt ge-bracht en dat je uiteraard ook heel wat van je familieleden te weten bent gekomen. Ik hoor nog wel eens, dat juist bijzon-dere voorvallen, onverwachte en ook nog wel eens heel pikante, een genealogie zo interessant maakt. Uiteraard. Zo maar een greep. Het was best wel verrassend te ontdekken dat zo tussen 1750 en 1850 vier generaties Kor-pershoek watermolenaars waren. Natuurlijk was dat ook weer niet zo verwonderlijk, omdat de meeste van mijn familiele-den, en nu nog steeds, in ‘het polderland’ zijn terug te vinden. En, daar ik een eigen Korpershoek-site heb word ik nog wel eens gevraagd een pas geborene in de familiestamboom op te nemen. En ook wel aardig is, dat er me nog wel eens een Korpershoek mailt met de vraag: “Zijn wij familie?” Nu ik zo hoor waar je allemaal mee bezig bent, krijg ik bijna het gevoel dat je tijd te kort komt. Als je het goed vindt maak ik voor onze leden die je nog niet kennen een foto voor in Het Kostersluik. Jan bedankt, het was een interessant gesprek. We zullen elkaar nog wel eens tegenkomen.