Hallo   Click to listen highlighted text! Hallo Powered By GSpeech

JOHAN CASPER TORMAN IN DIENST VAN HET VADERLAND EN TEN DIENSTE VAN DE BURGERS VAN SPRANG

Mevr. A.W. Haverhals-Willemsz

Tijdens de Algemene Vergadering van onze Heemkundevereniging op 29 november 1990 kwam de naam van de heer Torman ter sprake. Ik zegde toe over deze persoon, zo mogelijk, wat meer informatie in te winnen.

Mevr. J.E. de Groot-van de Hoeven, Kweldijk 18 te Spijk, bezorgde mij enkele interessante gegevens, die ik graag aan onze leden doorgeef. Dokter Torman was haar betovergrootvader. Johan Casper Torman werd geboren op 29 oktober 1806, waarschijnlijk te Rotterdam. Uit het hierna volgende certificaat blijkt, dat hij bij de Koninklijke Marine in dienst is geweest in de rang van chirurgijn 3e klasse en "alzo heeft deel genomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 - 1831" o.a. bij de overmeestering van fort St. Marie. Een chirurgijn, - de naam is verouderd - was vroeger een heelmeester, een scheepsdokter of ook wel plattelandsheelmeester.
Na zijn diensttijd trouwde hij in Sprang met Johanna Timmermans op 8 januari 1835, en vestigde hij zich als "dokter" te Sprang. Tot zijn dood op 23 september 1888 was hij hier werkzaam. Zelf noemde hij zich geen arts of dokter. Zijn rekeningen, waarvan er zich nog één in het archief van de Herv. Diaconie van Sprang bevindt, droegen het opschrift: "Heel- en Vroedmeester".
Volgens overlevering deed hij veel aderlatingen en hielp hij bij bevallingen. Het huis waar dokter Torman woonde, droeg in de voordeur als versiering en visitekaartje een vijzel.
Na de dood van dokter Torman veranderde het pand door de jaren heen vele malen van eigenaar tot het tenslotte in 1961 is gesloopt.

De heer J. Craayo bouwde op die plaats - enkele meters oostwaarts - weer een huis, thans plaatselijk bekend als Kerkstraat 137a. De familie van dokter Torman was oorspronkelijk afkomstig uit Noorwegen en droeg daar de naam Tormö. In Holland is dit veranderd in Torman.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech