Mevr. W. Poldervaart-Collee

Hutje bij de zee

liedje uit oudedoos

2. Mijn verbeelding ziet de bloemen
voor ons nederig venster staan.
En het strand, waar 'k schelpjes gaarde,
glanzend bij het licht der maan.
'k Hoor mijn moeders zoet vermanen,
als ze mij in 't bedje lee.
En ik voel weer 's levens morgen (laatste 2 regels 2 x)
in ons hutje bij de zee.

3. Wat 'k ook later mocht ervaren,
's levens droefheid, 's levens vreugd,
nimmer zal 'k de plek vergeten,
dierbaar plekje uit mijn jeugd.
En mijn laatste wens zal wezen,
dat ik eens in kalme vree
't moede hoofd ter rust' mag vlijen (laatste 2 regels 2 x)
in ons hutje bij de zee.