Op 20 november 1954, na de onthulling van het "Jan de Rooij-monument" trok een stille stoet naar de begraafplaats aan de Tilburgseweg, naar het graf van Jan de Rooij. Het waren zijn vrienden uit het verzet, de mannen en vrouwen van de groep André, die hun makker gingen herdenken.

Joep Nannink citeerde daar de volgende van hemzelf afkomstige verzen:

"Wat baat het U, dat wij als helden

U eren van het front.

De wind vaart over Uwe velden

En God bewaakt Uw stillen grond.

Veel meer dan wij U kunnen geven

Gaaft gij voor ons : Uw bloed.

Gij leerde ons om voort te leven

Gelijk Gij sneuvelde: met moed.

Gij hebt in ons den brand ontstoken,

De fakkel van de kracht;

Ons hart is door Uw dood ontloken,

Gevallen broeder, sluimer zacht."