Nogmaals:
DB VROEGERE PARTICULIERE TOL TUSSEN DE JUFFRQUWSTEEG EN DE VROUWKENSVAART
Naar aanleiding van bovengenoemd artikel in "Brug- geske" 1995-2 schreef de heer P. Dalmayer, thans woonachtig in Eindhoven, mij in februari 1996 het volgende:
•Met veel plezier het laatst verschenen •"Bruggeske" gelezen. In het verhaal over de particuliere tol kwam ik de naam ’Verbunt" tegen ?als eigenaar van de herberg ("De Roskam’).
•Nu wordt mij duidelijk wat ik vroeger hoorde:
"En als we dan naar Dongen gaan "Dan leggen we bij Jan Groenen aan "En van Jan Groenen naar Verbunt "Daar drinken de meisjes pepermunt "En van Verbunt naar Sjo Versteijn "Daar drinken de jongens brandewijn."
Ik vond dit versje zo leuk, dat ik het graag - met dank aan de heer Dalmayer - als sluitstuk van mijn verhaal over de vroegere tol bij "De Roskam" in dit nummer van •Bruggeske" opneem.
M.v.Pr.