Dr. Karel Leenders gaf de lezing.

verdronken dorpenHij is een echte Brabander. In 2002 ontving hij de Historische Prijs van Brabant. Zijn onderzoeken betreffen vooral de landschapsgeschiedenis in het Brabantse. Daarnaast verricht hij advieswerk voor gemeenten, ruilverkavelaars en andere over-heden in Nederland en Vlaanderen.In 2006 werkte hij mee aan een publicatie over ‘Verdronken oorden’ in noordwestelijk Noord-Brabant. Op dit ogenblik werkt hij met anderen aan een publicatie van een interessante bron over de Biesbosch, 100 jaar na de Sint-Elizabethsvloed.Zojuist heeft de Tweede Deltacommissie gerapporteerd over de wijze waarop Nederland zich de komende eeuw moet weren tegen nieuwe grote overstromingen zoals in 1953. Toen liep zuidwestelijk Nederland voor een groot deel onder water en er verdronken zo’n 1800 mensen. Zeker een jaar was men bezig om de onmiddellijke schade te herstellen en nog veertig jaar om de Deltawerken de completeren. Ook in de middeleeuwen werd deze hoek herhaaldelijk door ernstige overstromingen getroffen. Daarbij gingen talloze dorpen verloren. Dit lot trof ook het westen en noordwesten van de huidige provincie Noord-Brabant, tot bij Heusden toe! Hoe en wanneer dat gebeurde, maar ook wat de achtergronden van al dat watergeweld waren, komt vanavond uitgebreid aan de orde.