In het kader van een stukje geschiedschrijving over de bevrijding van Dongen probeer ik wat meer te weten te komen over de lotgevallen van een Poolse soldaat, die een tijd op onze boerderij, vervolgens in twee veldketen en daarna bij mensen in onze buurt op zolder ondergedoken was. Hij was ontsnapt aan een groep Duitse cavaleristen, die met ongeveer 20 paarden enige weken in onze schuur huisden. De Pool behoorde tot die groep cavaleristen. Maar wist in het donker met paard en al te ontsnappen. Na zijn ontsnapping vond hij bij ons onderdak.
Direct na de bevrijding is de Pool naar het Nonnenklooster in de Hoge Ham in Dongen gebracht en vandaaruit, zo is ooit verteld, zou hij naar Sprang-Capelle gebracht zijn om zich daar bij de Polen aan te sluiten. Pas onlangs is de zoektocht gestart om er achter te komen hoe het hem verder vergaan is. Pas kwam ik te weten dat zijn voornaam Max was en ook dat de Poolse soldaten bij de burgers van Sprang-Capelle waren ondergebracht tijdens de strijd bij Capelse Veer. Volgens geraadpleegde Poolse lijsten van voornamen komt de naam Max in Polen niet veel voor. Bij het nalopen van de namen van in de regio begraven Poolse gesneuvelden ( o.a. Breda en Oosterhout ) komt slechts eenmaal de voornaam Max voor en wel van Maksymilian Zygmanowski, geboren in Torun in Polen en gestorven op 10 februari 1945 bij Capelse Veer. Hij werd eerst in Waspik begraven en later in Oosterhout. Hij gebruikte als achternaam Piekarski, meer Polen gebruikten een vervalste achternaam in de oorlog i.v.m. eventuele gevolgen voor de achtergebleven familie. Hij is gelijktijdig met een Poolse kameraad gesneuveld door fataal geplaatst Canadees mortiervuur.
Mogelijk zijn er in Sprang-Capelle nog mensen die zelf of via ouderen iets weten over Max. Waar hij eventueel was ingekwartierd, of hij iets over Dongen verteld heeft en of er eventueel nog foto's bestaan waar hij op voorkomt. De geschiedenis van Max maakt deel uit van een breder verhaal dat zich toespitst op de achtergronden van de ‘Ramp van de Vennen’, die op 23 oktober 1944 plaatsvond.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn als u mij een aanknopingspunt in Sprang-Capelle in de vorm van een persoon of een geschrift, van waaruit ik verder kan zoeken, zou kunnen bezorgen.Vic Haagh(Reacties graag naar de redactie van Het Kostersluik; wij zorgen er voor dat die bij Vic Haagh komen.).