Marja van Trier Marja van Trier uit Loon op Zand, dat stond op de uitnodiging, zou voorlezen, vertellen en zingen. De meeste liedjes had ze zelf geschreven en vaak ook nog de muziek. We genoten van de verhalen, balladen en liedjes uit Brabant, en dat allemaal in onze streektaal, maar in Loons’ dialect. Marja ontpopte zich als een rasvertelster. We luisterden naar ‘Unna Vurige’ en ‘de Lieverd’. Opnieuw kwam ’Zwarte Johannes van de bende van de Witte veer’ voorbij. Echt wel spannend. Wij kenden de man nog van de Hoge- en Lage Zandschel en van het Ravensbosch. Ballades, verhalen, allemaal uit ons heem. Het verhaal van ‘ikke en ikke’ ontroerde. Na de pauze begeleidde pianist Peter Claessens haar gevoelvol bij de liederen uit de Langstraat. Bij de moord te Loon op Zand, bij de grote brand in Capelle en bij de ballade van Lange Witte Peer en bij nog veel meer……Bij de wat vrolijker liedjes, helemaal in de sfeer, neurieden Marja’s toehoorders ook zachtjes mee. Ontroerend was het dat de ouders van Marja van het optreden van hun dochter zo zichtbaar genoten. En een flink aantal bezoekers uit de regio niet minder. Piet Konings, de animator van onze werkgroep dialect, bedankte Marja van Trier en Peter Claessens voor hun succesvolle optreden. Marja zegde toe eens een werkbijeenkomst van onze werkgroep dialect te komen bijwonen.