Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erelid mevrouw Annie Haverhals–Willemsz in de leeftijd van 93 jaar.

 

 Annie Haverhals WillemszZij werd in de algemene vergadering van 13 november 1984, toen het eerste bestuur werd gekozen,benoemd tot 2e secretaris.
Annie Haverhals–Willemsz was een vrouw met een helder verstand. Zij heeft met veel energie mede de vereniging opgebouwd en doen bloeien.
Zij was duidelijk in haar standpunten en stond voor eenheid en openheid in het functioneren van het bestuur.
Vanuit haar interesse in en kennis van de lokale geschiedenis schreef zij ook veel artikelen in de Bruggeskes.
De laatste jaren kon zij vanwege haar gezondheid niet meer de verenigingsactiviteiten bijwonen. Dat vond ze oprecht jammer.
Maar haar betrokkenheid bleef. Wij mochten haar altijd bellen voor informatie en niet zelden volgde dan een gastvrije ontvangst, waarna bleek dat ze, zoals altijd, het gespreksonderwerp goed had voorbereid.

Hoogtepunt van de laatste jaren voor haar was ongetwijfeld de opening van Ons Heem in 2019. Samen met wijlen Wijnand Konings, het andere erelid van onze vereniging, verrichtte zij de openingshandeling.
In de daaraan voorafgaande officiële bijeenkomst voor genodigden hield mevrouw Haverhals een mooie toespraak met terugblikken naar het verleden van haar geliefde vereniging.
Met dankbaarheid denken wij terug aan ons erelid Mevrouw A.W. (Annie) Haverhals-Willemsz.
Wij wensen kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe in het gemis.

Piet Pruijssers