In Memoriam Koos Nieuwenhuizen

KoosNieuwenhuizen

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons lid Koos Nieuwenhuizen. Koos overleed op maandag 15 mei 2023.


Hij werd in januari 1988 lid van onze vereniging. In 2006 trad hij toe tot het bestuur. In het begin vond Koos het moeilijk om bestuurslid te zijn. Hij wilde vooral veel doen. En dat paste helemaal bij zijn karakter: Koos was een echte doener. Al snel vond hij zijn draai in het bestuurswerk en was bij allerlei activiteiten van onze heemkundevereniging niet meer weg te denken.
Koos was niet alleen een doener, maar zat ook altijd vol ideeën. Daaruit ontstonden regelmatig verhalen voor Het Kostersluik en Bruggeske. Hij verontschuldigde zich weleens met het excuus dat hij niet goed kon schrijven. Maar de redactie van Het Kostersluik, waar hij lid van was, heeft anders ervaren.
Hij heeft heel wat tijd gestopt in het ordenen en registeren van de voorwerpen op de zolder van ‘Ons Huis’, het oude verenigingsgebouw van onze vereniging.
In het nieuwe gebouw verzorgde hij de bibliotheek. Dat was wat minder intensief werk. Maar Koos bleef altijd enthousiast voor onze vereniging. Een goede ambassadeur, kan je wel zeggen.
Pas nog zijn zijn verdiensten gehonoreerd met de Zilveren Draagspeld van Brabants Heem. Koos was er trots op dat anderen zijn werk voor onze vereniging en de heemkunde in het algemeen waardeer-den.
Hij was lid van de orde van Oranje Nassau, een blijk van waardering voor zijn verdiensten voor onze dorpsgemeenschap.
Daarbij was Koos een innemende persoonlijkheid die veel zaken gedurende zijn lidmaatschap op een soepele wijze binnen de vereniging heeft kunnen stroomlijnen.
De vereniging zal Koos missen.
Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Wim Konings