Cover of De Landbouw in Sprang-Capelle
Category: Overige
Year: 1963
N° catalog: 151277

Review

Economisch-sociologisch onderzoek. In de gemeente Sprang-Capelle laat de situatie in de landbouw in verschillende opzichten te wensen. De productieomstandigheden, in het bijzonder de verkaveling etc. zijn zeer onbevredigend. Door middel van technische-economische etc voorlichting wil men trachten het welvaartsniveau van de agrarische bevolking te verbeteren.