Als Vriend van Heemkundevereniging Sprang-Capelle steunt u haar doelstellingen om het historisch erfgoed te bewaken en te bewaren. Bovendien helpt u ons om de geschiedenis van het dorp Sprang-Capelle voor inwoners en andere geïnteresseerden beschikbaar te maken.
Heemkundevereniging Sprang-Capelle doet dit onder andere door het inventariseren en beschikbaar stellen van historische informatie, het uitgeven van het tijdschrift Kostersluik en het Bruggeske, het organiseren van activiteiten en lezingen, het zichtbaar maken van historische elementen in het dorp, het beschermen van historisch waardevolle objecten en het ondersteunen van (basis)scholen en verenigingen op het gebied van lokale geschiedenis.
Met uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten verder uitbouwen. Ondernemingen en ondernemers kunnen hierbij gebruik maken van de ANBI-regeling.
Vrienden van Heemkundevereniging Sprang-Capelle kent drie mogelijkheden:
 

Vrienden voor € 50,- per jaar, waarvoor zij:

  • Met naam en logo op de Vriendenpagina op onze website vermeld worden,
  • Met naam en logo op het vriendenbord bij lezingen vermeld worden.

Vrienden voor € 100,- per jaar, waarvoor zij:

  • Met naam en logo op de Vriendenpagina op onze website vermeld worden,
  • Met naam en logo op het vriendenbord bij lezingen vermeld worden,
  • Gratis twee lezingen voor drie personen mogen bijwonen.

Vrienden voor € 150,- per jaar, waarvoor zij:

  • Het Bruggeske tweemaal per jaar ontvangen,
  • Met naam en logo op de Vriendenpagina op onze website vermeld worden,
  • Met naam en logo op het vriendenbord bij lezingen vermeld worden,
  • Gratis drie lezingen voor vier personen mogen bijwonen.

Vrienden hebben geen stemrecht

WordtVriend